ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Omio Rent A Car
OMIO RENT A CAR

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η «OMIO RENTACAR» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Βασιλίδος αρ. 31 σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 καθώς και της οδηγίας της 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κι έχοντας αναρτήσει στη ιστοσελίδα της την Πολιτική Απορρήτου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο και την παρούσα δήλωση, για τα εξής:

 

Ενδεικτικά:

·        Πότε και για πιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

·        Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε.

·        Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα στοιχεία σας.

·        Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των στοιχείων σας.

·        Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

·        Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου.

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………του……………………………………………..

δηλώνω ότι έχοντας διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας «OMIO RENTACAR», συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. Γνωρίζοντας δε το δικαίωμα πρόσβασης μου στα πιο πάνω δεδομένα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή. «OMIO RENTACAR» consent to the processing of my personal data. Knowing my right of access to the above and the right to object to their processing as well as to withdraw my consent at any time.

 

 

 

 

 

 

     Ονοματεπώνυμο Πελάτη                                                  Υπογραφή Πελάτη                                          Ημερομηνία

 

en_USEnglish
Πήγαινε Πάνω